Styrelsen år för årStyrelsen 2021 - nuvarande


2021
Ordförande: Kjell Jakobsson
Ledamöter: Kenneth Nilsson, Lottie Svedenstedt, Fredrik Karlsson, David Nilsson Sträng, Markus Holgersson, Emma Håkansson, Stavros Papadopoulos, Kim Olsson


2022
Ordförande: Kjell Jakobsson
Ledamöter: Kenneth Nilsson, Lottie Svedenstedt, Fredrik Karlsson, David Nilsson Sträng, Markus Holgersson, Henrik Anger, Stavros Papadopoulos, Kim Olsson

|