Styrelsen år för årStyrelsen 2000-2020


2001
Ordförande: Claes Johansson
Ledamöter: Jerker Swanstein, Baltzar Söderström, Bengt A Andersson, Lars Bengtsson, Kaj Stenberg, Roland Nilsson (lämnade styrelsen under mandatperioden), Thomas Stenberg (lämnade styrelsen under mandatperioden)


2002
Ordförande: Claes Johansson
Vice Ordförande: Jerker Swanstein
Ledamöter: Bengt-Åke Johnsson, Roy Lindqvist, Baltzar Söderström, Bengt Liljedahl, Lars Waldemarsson


2003
Ordförande: Sten-Inge Fredin
Vice Ordförande: Bengt Adolfsson
Sekreterare: Krister Azelius
Ledamöter: Christer Fermvik, Ola Nilsson, Harald Roos, Lars Öijer


2004
Ordförande: Sten-Inge Fredin
Vice Ordförande: Bengt Adolfsson
Sekreterare: Krister Azelius
Ledamöter: Christer Fermvik, Ola Nilsson, Harald Roos, Lars Öijer


2005
Ordförande: Sten-Inge Fredin
Vice Ordförande: Bengt Adolfsson
Sekreterare: Krister Azelius
Ledamöter: Christer Fermvik, Ola Nilsson, Harald Roos, Lars Öijer


2006
Ordförande: Sten-Inge Fredin
Vice Ordförande: Bengt Adolfsson
Sekreterare: Krister Azelius
Ledamöter: Christer Fermvik, Carl Hegelund, Harald Roos, Lars Öijer


2007
Ordförande: Sten-Inge Fredin
Vice Ordförande: Lars Öijer
Sekreterare: Krister Azelius
Ledamöter: Christer Fermvik, Carl Hegelund, Harald Roos


Dec 2007 - Feb 2008
Ordförande: Sten-Inge Fredin
Vice Ordförande: Lars Öijer
Sekreterare: Krister Azelius
Ledamöter: Christer Fermvik, Harald Roos, Bo Henriksson, Jesper Jansson, Eva-Marianne Nilsson, Björn Nilsson


2008
Ordförande: Sten-Inge Fredin
Vice Ordförande: Lars Öijer
Sekreterare: Krister Azelius
Ledamöter: Christer Fermvik, Bo Henriksson, Annelie Johansson, Björn Nilsson, Eva-Marianne Nilsson 


2009
Ordförande: Sten-Inge Fredin
Ledamöter: Christer Fermvik,Anders Williamsson, Nils Petersén, Berth Lindén


2010
Ordförande: Claes Ohlsson
Ledamöter: Anders Dahlvig, Christer Fermvik, Annelie Johansson, Nils Petersén, Berth Lindén, Anders Williamsson


2011
Ordförande: Claes Ohlsson
Ledamöter: Christer Fermvik, Anders Williamsson, Berth Lindén, Nils Petersén, Anders Dahlvig, Ann-Katarina Bergsten


2012
Ordförande: Claes Ohlsson
Ledamöter: Christer Fermvik, Anders Williamsson, Berth Lindén, Nils Petersén, Anders Dahlvig, Ann-Katarina Bergsten


2013
Ordförande: Claes Ohlsson
Ledamöter: Christer Fermvik, Anders Williamsson, Nils Petersén, Anders Dahlvig, Ann-Katarina Bergsten, Andreas Jakobsson


2014
Ordförande: Claes Ohlsson
Ledamöter: Anders Svensson, Mikael Zetterman, Nils Petersén, Ann-Katarina Bergsten, Andreas Jakobsson, Anders Dahlvig


2015
Ordförande: Sten-Åke Tjärnlund
Ledamöter: Anders Svensson, Mikael Zetterman, Nils Petersén, Ann-Katarina Bergsten, Anders Dahlvig, Annette Colin Lövgren


2016
Ordförande: Sten-Åke Tjärnlund
Ledamöter: Anders Svensson, Fredrik Widjer, Lottie Svedenstedt, Magnus Eriksson, Rolf Holmgren


2017
Ordförande: Krister Azelius
Ledamöter: Anders Svensson, Fredrik Widjer, Lottie Svedenstedt, Magnus Eriksson, Rolf Holmgren, Hans Nelson, Oskar Rönningberg


2018
Ordförande: Krister Azelius
Ledamöter: Anders Svensson, Fredrik Widjer, Lottie Svedenstedt, Magnus Eriksson, Rolf Holmgren, Hans Nelson, Oskar Rönningberg


2019
Ordförande: Krister Azelius
Ledamöter: Anders Svensson, Lottie Svedenstedt, Magnus Eriksson, Hans Nelson, Oskar Rönningberg, Stephan Carlquist, Markus Bergdahl


2020
Ordförande: Krister Azelius
Ledamöter: Anders Svensson, Lottie Svedenstedt, Stephan Carlquist, Markus Bergdahl, Hans Nelson, Emma Håkansson, Stavros Papadopoulos, Kim Olsson


|