Styrelsen år för årStyrelsen 1921-1940


1921
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Eric Strand
Sekreterare: Tage Johansson
Vice Sekreterare: Gustav Lindqvist
Kassör: Nils Larsson
Materialförvaltare: Nils Persson
Revisorer: Otto Nilsson, C. G. Granström, Henry Nilsson
Suppleanter: Gösta Malm, Horndahl, Georg Bengtsson
Arkivarie: Gotthard Pahmp


1922
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Eric Strand
Sekreterare: Tage Johansson
Vice Sekreterare: Gösta Malm
Kassör: Nils Larsson
Materialförvaltare: Nils Persson
Revisorer: Henry Persson, J. Ljungkvist, Henry Nilsson
Suppleanter: Georg Bengtssn, Axel Huldt
Arkivarie: Gotthard Pahmp


1923
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Eric Strand
Sekreterare: Tage Johansson
Vice Sekreterare: Gösta Malm
Kassör: Nils Larsson
Materialförvaltare: Nils Persson
Revisorer: Henry Persson, Henry Nilsson, G. A. Thornberg
Suppleanter: Georg Bengtsson, Axel Huldt
Arkivarie: Gotthard Pahmp


1924
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Eric Strand
Sekreterare: Tage Johansson
Vice Sekreterare: Gösta Malm
Kassör: Nils Larsson
Materialförvaltare: Nils Persson
Revisorer: Henry Persson, Henry Nilsson, G. A. Thornberg
Suppleanter: Georg Bengtssn, Axel Huldt
Arkivarie: Gotthard Pahmp


1925
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Eric Strand
Sekreterare: Tage Johansson
Vice Sekreterare: Gösta Malm
Kassör: Nils Larsson
Materialförvaltare: Nils Persson
Revisorer: Henry Nilsson, Hjalmar Alm, G. A. Thornberg
Suppleanter: Georg Bengtsson, Henry Persson, Axel Huldt, Eric Ström, Hugo Roth
Arkivarie: Gotthard Pahmp


1926
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Eric Strand
Sekreterare: Tage Johansson
Vice Sekreterare: Gösta Malm
Kassör: Nils Larsson
Materialförvaltare: Nils Persson
Revisorer: Henry Nilsson, Hjalmar Alm, G. A. Thornberg
Suppleanter: Henry Persson, Axel Huldt, Hugo Roth, Eric Ström
Arkivarie: Gotthard Pahmp


1927
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Eric Strand
Sekreterare: Tage Johansson
Vice Sekreterare: Gösta Malm
Kassör: Nils Larsson
Materialförvaltare: Nils Persson
Revisorer: Henry Nilsson, Hjalmar Alm, G. A. Thornberg
Suppleanter: Henry Persson, Axel Huldt, Hugo Roth, Eric Ström
Arkivarie: Gotthard Pahmp


1928
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Eric Strand
Sekreterare: Tage Johansson
Vice Sekreterare: Gösta Malm
Kassör: Nils Larsson
Materialförvaltare: Nils Persson
Revisorer: Henry Nilsson, Hjalmar Alm, G. A. Thornberg
Suppleanter: Henry Persson, Axel Huldt, Hugo Roth, Eric Ström
Arkivarie: Gotthard Pahmp


1929
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Eric Strand
Sekreterare: Tage Johansson
Vice Sekreterare: Gösta Malm
Kassör: Nils Larsson
Materialförvaltare: Nils Persson
Revisorer: Henry Nilsson, Hjalmar Alm, G. A. Thornberg
Suppleanter: Henry Persson, Axel Huldt, Hugo Roth, Eric Ström
Arkivarie: Gotthard Pahmp


1930
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Eric Strand
Sekreterare: Tage Johansson
Vice Sekreterare: Gösta Malm (01/01 - 28/03) Axel Huldt (28/03 - 31/12)
Kassör: Nils Larsson (01/01 - 28/03) Gösta Malm (28/03 - 31/12)
Materialförvaltare: Nils Persson
Revisorer: Henry Nilsson, Hjalmar Alm, G. A. Thornberg
Suppleanter: Henry Persson, Axel Huldt, Hugo Roth, Eric Ström, Harry Lundahl
Arkivarie: Gotthard Pahmp


1931
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Eric Strand
Sekreterare: Tage Johansson
Vice Sekreterare: Henry Persson
Kassör: Gösta Malm
Materialförvaltare: Nils Persson
Revisorer: Henry Nilsson, Hjalmar Alm, G. A. Thornberg
Suppleanter: Harry Lundahl, Einar Nilsson, Hugo Roth, Eric Ström
Arkivarie: Gotthard Pahmp


1932
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Eric Strand
Sekreterare: Tage Johansson
Vice Sekreterare: Henry Persson
Kassör: Gösta Malm
Materialförvaltare: Nils Persson
Revisorer: Henry Nilsson, Hjalmar Alm, G. A. Thornberg
Suppleanter: Nils Rosén, Einar Nilsson, Hugo Roth, Eric Ström
Arkivarie: Gotthard Pahmp


1933
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Eric Strand
Sekreterare: Tage Johansson
Vice Sekreterare: Einar Nilsson
Kassör: Gösta Malm
Materialförvaltare: Nils Persson
Revisorer: Henry Nilsson, Gösta Sandberg, Harald Håkansson
Suppleanter: Nils Rosén, Knut Kroon, Werner Lindh, Axel Hult
Arkivarie: Gotthard Pahmp


1934
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Eric Strand
Sekreterare: Tage Johansson
Vice Sekreterare: Einar Nilsson
Kassör: Gösta Malm
Materialförvaltare: Nils Persson
Revisorer: Hugo Roth, Hjalmar Alm, Sante Svensson
Suppleanter: Nils Rosén, Knut Kroon, Werner Lindh, Axel Hult
Arkivarie: Gotthard Pahmp


1935
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Eric Strand
Sekreterare: Tage Johansson
Vice Sekreterare & Arkivarie: Gotthard Pahmp
Kassör: Gösta Malm
Materialförvaltare: Nils Persson
Revisorer: Hugo Roth, Hjalmar Alm, Harald Håkansson
Suppleanter: Axel Hult, Nils Rosén, Knut Kroon, Werner Lindh, John Ljungqvist 


1936
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Tage Johansson
Sekreterare: Einar Nilsson
Kassör: Gösta Malm
Materialförvaltare: Henry Kronholm
Revisorer: Hugo Roth, Werner Lindh, John Ljungqvist
Suppleanter: Knut Kroon, Harald Håkansson, Gösta Carlsson, Erik Eskilsson
Arkivarie: Gotthard Pahmp


1937
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Tage Johansson
Sekreterare: Einar Nilsson
Vice Sekreterare: Gösta Malm
Kassör: Sante Svensson
Materialförvaltare: Henry Kronholm
Revisorer: Hugo Roth, Werner Lindh, Gösta Carlsson
Suppleanter: Axel Hult, Harald Håkansson, John Ljungqvist, Erik Eskilsson, Sture Nilsson
Arkivarie: Gotthard Pahmp


1938
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Tage Johansson
Sekreterare: Einar Nilsson
Vice Sekreterare: Gösta Malm
Kassör: Sante Svensson
Materialförvaltare: Henry Kronholm
Revisorer: Hugo Roth, Werner Lindh, Gösta Carlsson
Suppleanter: Axel Hult, Harald Håkansson, John Ljungqvist, Erik Eskilsson, Sture Nilsson


1939
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Tage Johansson
Sekreterare: Einar Nilsson
Vice Sekreterare: Harald Håkansson
Kassör: Sante Svensson
Materialförvaltare: Henry Kronholm
Revisorer: Hugo Roth, Werner Lindh, Gösta Carlsson
Suppleanter: Erik Eskilsson, Herbert Dahl, John Ljungqvist, Sture Nilsson


1940
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Tage Johansson
Sekreterare: Einar Nilsson
Vice Sekreterare: Axel Hult
Kassör: Sante Svensson
Materialförvaltare: Henry Kronholm
Revisorer: Hugo Roth, Werner Lindh, Gösta Carlsson
Suppleanter: Erik Eskilsson, Herbert Dahl, Harald Håkansson, John Ljungqvist, Sture Nilsson


|