Styrelsen år för årStyrelsen 1941-1960


1941
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Tage Johansson
Sekreterare: Einar Nilsson
Vice Sekreterare: Axel Hult
Kassör: Sante Svensson
Vice Kassör: Henry Kronholm
Materialförvaltare: Harald Håkansson
Revisorer: Werner Lindh, Gösta Carlsson, Erik Eskilsson
Suppleanter: Edvin Carlsson, Herbert Dahl, Harry Ohlsson, Sture Nilsson


1942
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Tage Johansson
Sekreterare: Einar Nilsson
Vice Sekreterare: Axel Hult
Kassör: Sante Svensson
Vice Kassör: Henry Kronholm
Materialförvaltare: Sture Nilsson
Biljettfunktionär: Harald Håkansson
Revisorer: Werner Lindh, Gösta Carlsson, Erik Eskilsson
Suppleanter: Edvin Carlsson, Herbert Dahl, Harry Ohlsson


1943
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Tage Johansson
Sekreterare: Einar Nilsson
Vice Sekreterare: Axel Hult
Kassör: Sante Svensson
Vice Kassör: Henry Kronholm
Materialförvaltare: Sture Nilsson
Biljettfunktionär: Harald Håkansson
Revisorer: Werner Lindh, Gösta Carlsson, Erik Eskilsson
Suppleanter: Edvin Carlsson, Herbert Dahl, Harry Ohlsson


1944
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Tage Johansson
Sekreterare: Henry Kronholm
Vice Sekreterare: Herbert Dahl
Kassör: Sante Svensson
Materialförvaltare: Axel Hult
Biljettfunktionär: Harald Håkansson
Revisorer: Werner Lindh, Gösta Carlsson, Erik Eskilsson
Suppleanter: Edvin Carlsson, Viggo Lindstrup, Malte Mårtensson


1945
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Tage Johansson
Sekreterare: Henry Kronholm
Vice Sekreterare: Herbert Dahl
Kassör: Erik Eskilsson
Materialförvaltare: Axel Hult
Biljettfunktionär: Harald Håkansson
Revisorer: Werner Lindh, Gösta Carlsson, Edvin Carlsson
Suppleanter: Gösta Sjölin, Torsten Remminger, Harry Ohlsson, Malte Mårtensson


1946
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Tage Johansson
Sekreterare: Henry Kronholm
Vice Sekreterare: Herbert Dahl
Kassör: Erik Eskilsson
Materialförvaltare: Axel Hult
Biljettfunktionär: Harald Håkansson
Revisorer: Werner Lindh, Gösta Carlsson, Edvin Carlsson
Suppleanter: Gösta Sjölin, Torsten Remminger, Harry Ohlsson, Malte Mårtensson


1947
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Tage Johansson
Sekreterare: Henry Kronholm
Vice Sekreterare: Herbert Dahl
Kassör: Erik Eskilsson
Materialförvaltare: Axel Hult
Biljettfunktionär: Harald Håkansson
Revisorer: Werner Lindh, Gösta Carlsson, Edvin Carlsson
Suppleanter: Gösta Sjölin, Torsten Remminger, Harry Ohlsson, Malte Mårtensson


1948
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Tage Johansson
Sekreterare: Henry Kronholm
Vice Sekreterare: Harry Ohlsson
Kassör: Erik Eskilsson
Materialförvaltare: Axel Hult
Biljettfunktionär: Harald Håkansson
Revisorer: Werner Lindh, Gösta Carlsson, Edvin Carlsson
Suppleanter: Gösta Sjölin, Torsten Remminger, Sture Nedemo, Sven Muchardt


1949
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Tage Johansson
Sekreterare: Henry Kronholm
Vice Sekreterare: Sven Muchardt
Kassör: Erik Eskilsson
Materialförvaltare: Axel Hult
Biljettfunktionär: Harald Håkansson
Revisorer: Gösta Sjölin, Gösta Carlsson, Edvin Carlsson
Suppleanter: Torsten Remminger, Gustaf Andersson, Sture Nedemo


1950
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Tage Johansson
Sekreterare: Henry Kronholm
Vice Sekreterare: Harry Ohlsson
Kassör: Erik Eskilsson
Materialförvaltare: Axel Hult
Biljettfunktionär: Harald Håkansson
Revisorer: Gösta Carlsson, Edvin Carlsson, Gösta Sjölin
Suppleanter: Torsten Remminger, Gustaf Andersson, Sture Nedemo, Sven Muchardt


1951
Ordförande: John Pettersson (1/1-12/10) Harry Ohlsson (12/10-31/12)
Vice Ordförande: Harry Ohlsson (1/1-12/10)
Sekreterare: Henry Kronholm
Vice Sekreterare: Sven Muchardt
Kassör: Erik Eskilsson
Ledamot: Sture Nedemo, Eric Sandell
Materialförvaltare: Malte Holmberg
Revisorer: Gösta Carlsson, Edvin Carlsson, Gösta Sjölin
Suppleanter: Torsten Remminger, Gustaf Andersson, Herbert Dahl


1952
Ordförande: Harry Ohlsson
Vice Ordförande: Henry Kronholm
Sekreterare: Sven Muchardt
Vice Sekreterare: Sture Nedemo
Kassör: Erik Eskilsson
Ledamot: Eric Sandell, Herbert Dahl
Materialförvaltare: Malte Holmberg
Arkivarie: Malte Mårtensson
Revisorer: Torsten Remminger, Edvin Carlsson, Gösta Sjölin
Suppleanter: Olle Wattborg, Gustaf Andersson


1953
Ordförande: Harry Ohlsson
Vice Ordförande: Henry Kronholm
Sekreterare: Sven Muchardt
Vice Sekreterare: Sture Nedemo
Kassör: Erik Eskilsson (1/1-10/8) Herbert Dahl (10/8-31/12)
Ledamot: Eric Sandell, Herbert Dahl (1/1-10/8)
Materialförvaltare: Malte Holmberg
Arkivarie: Malte Mårtensson
Revisorer: Torsten Remminger, Edvin Carlsson, Gösta Sjölin
Suppleanter: Olle Wattborg, Gustaf Andersson


1954
Ordförande: Harry Ohlsson
Vice Ordförande: Henry Kronholm
Sekreterare: Sven Muchardt
Vice Sekreterare: Sture Nedemo
Kassör: Herbert Dahl
Ledamot: Eric Sandell, Eric Eskilsson
Materialförvaltare: Malte Holmberg
Arkivarie: Malte Mårtensson
Revisorer: Torsten Remminger, Edvin Carlsson, Gösta Sjölin
Suppleanter: Olle Wattborg, Gustaf Andersson


1955
Ordförande: Harry Ohlsson
Vice Ordförande: Henry Kronholm
Sekreterare: Sven Muchardt
Vice Sekreterare: Sture Nedemo
Kassör: Herbert Dahl
Ledamot: Eric Eskilsson
Materialförvaltare: John Wikdahl
Arkivarie: Malte Mårtensson
Revisorer: Gustaf Andersson, Edvin Carlsson, Gösta Sjölin
Suppleanter: Olle Wattborg, Torsten Bunke, Torsten Remminger


1956
Ordförande: Harry Ohlsson
Vice Ordförande: Henry Kronholm
Sekreterare: Sven Muchardt
Vice Sekreterare: Sture Nedemo
Kassör: Herbert Dahl
Ledamot: Eric Eskilsson
Materialförvaltare: John Wikdahl
Arkivarie: Malte Mårtensson
Revisorer: Gustaf Andersson, Edvin Carlsson, Olle Wattborg
Suppleanter: Gunnar Liljeroth, Torsten Bunke, Torsten Remminger


1957
Ordförande: Harry Ohlsson
Vice Ordförande: Henry Kronholm
Sekreterare: Sven Muchardt
Vice Sekreterare: Sture Nedemo
Kassör: Torsten Remminger
Ledamot: Eric Eskilsson, Herbert Dahl
Materialförvaltare: John Wikdahl
Arkivarie: Malte Mårtensson
Revisorer: Gustaf Andersson, Edvin Carlsson, Olle Wattborg
Suppleanter: Gunnar Liljeroth, Torsten Bunke


1958
Ordförande: Harry Ohlsson
Vice Ordförande: Henry Kronholm
Sekreterare: Sven Muchardt
Vice Sekreterare: Karl Svensson
Kassör: Torsten Remminger
Ledamot: Eric Eskilsson, Herbert Dahl
Materialförvaltare: Malte Holmberg
Arkivarie: Malte Mårtensson
Revisorer: Gustaf Andersson, Edvin Carlsson, Olle Wattborg
Suppleanter: Gunnar Liljeroth, Torsten Bunke


1959
Ordförande: Harry Ohlsson
Vice Ordförande: Henry Kronholm
Sekreterare: Sven Muchardt
Vice Sekreterare: Herbert Dahl
Kassör: Torsten Remminger
Ledamot: Gunnar Liljeroth, Louis Karsten
Materialförvaltare: Eric Eskilsson
Arkivarie: Malte Mårtensson
Revisorer: Gustaf Andersson, Olle Wattborg, Kurt Olsson
Suppleanter: Karl Persson, Paul-Erik Lindqvist


1960
Ordförande: Harry Ohlsson
Vice Ordförande: Henry Kronholm
Sekreterare: Sven Muchardt
Vice Sekreterare: Herbert Dahl
Kassör: Torsten Remminger
Ledamot: Gunnar Liljeroth, Louis Karsten
Materialförvaltare: Eric Eskilsson
Arkivarie: Malte Mårtensson
Revisorer: Gustaf Andersson, Olle Wattborg, Kurt Olsson
Suppleanter: Karl Persson, Paul-Erik Lindqvist


|