Styrelsen år för årStyrelsen 1981-2000


1981
Ordförande: Arne Linder


1982
Ordförande: Arne Linder


1983
Ordförande: Roland Bengtsson


1984
Ordförande: Roland Bengtsson


1985
Ordförande: Roland Bengtsson


1986
Ordförande: Roland Bengtsson


1987
Ordförande: Roland Bengtsson


1988
Ordförande: Roland Bengtsson


1989
Ordförande: Ingvar Wenehed


1990
Ordförande: Ingvar Wenehed


1991
Ordförande: Ingvar Wenehed


1992
Ordförande: Ingvar Wenehed
Ledamöter: Ulf Lauritzson, Ulf Mossberg, Thomas Stenberg, Willard Möller, Baltzar Söderström, Lennart Karlberg, Claes Johansson


1993
Ordförande: Ingvar Wenehed
Ledamöter: Roy Lindqvist, Lennart Karlberg, Baltzar Söderström, Thomas Stenberg, Claes Johansson, Kaj Stenberg, Ulf Mossberg, Ulf Lauritzson 


1994
Ordförande: Ingvar Wenehed


1995
Ordförande: Ingvar Wenehed


1996
Ordförande: Ingvar Wenehed
Vice Ordförande: Ulf Mossberg
Sekreterare: Claes Johansson
Ledamöter: Bengt-Åke Johansson, Ulf Lauritzson, Roy Lindqvist, Thomas Stenberg, Baltzar Söderström, Jerker Swanstein, Lars Olsson, Reine Almqvist


1997
Ordförande: Ingvar Wenehed


1998
Ordförande: Ingvar Wenehed


1999
Ordförande: Ingvar Wenehed


2000
Ordförande: Claes Johansson


|