Styrelsen år för årStyrelsen 1907-1920


1907
Ordförande: Erik Mattsson
Vice Ordförande: Amandus Löfgren
Sekreterare: Tage Johansson
Vice Sekreterare: Allan Andersson
Kassör: Hugo Rooth
Materialförvaltare: Bror Nilsson
Klubbmästare: Georg Bengtsson
Revisorer: Bror Harthelius, Gustaf Carlsson
Suppleant: Gotthard Pahmp


1908
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: John Braun
Sekreterare: Rybin Johansson
Vice Sekreterare: Allan Andersson
Kassör: Arvid Braun
Materialförvaltare: Bror Nilsson
Revisor: Amandus Löfgren, Hugo Roth
Suppleant: Bernhard Krafth


1909
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande:John Braun
Sekreterare: Tage Johansson
Vice Sekreterare: Allan Andersson
Kassör: Arvid Braun
Materialförvaltare: Bror Nilsson
Revisorer: Fredrik Nilsson, Gotthard Pahmp
Suppleanter: Hugo Roth, Frans Lindqvist, Birger Mårtensson, Rybin Johansson


1910
Ordförande: John Pettersson (Rybin Johansson under JP avstängning)
Vice Ordförande: John Braun
Sekreterare: Tage Johansson
Vice Sekreterare: Allan Andersson
Kassör: Arvid Braun
Materialförvaltare: Bror Nilsson, Oscar Rosenberg
Revisorer: Rybin Johansson, Birger Mårtensson
Suppleanter: Gotthard Pahmp, Frans Lindqvist


1911
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: J. W. Sjöberg
Sekreterare: John Braun
Vice Sekreterare: Fredrik Nilsson, Ernfrid Christopherson
Kassör: Sigfrid Nilsson
Materialförvaltare: Hugo Roth
Revisorer: O. Pettersson, O. Nilsson
Suppleant: Birger Mårtensson


1912
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Rybin Johansson
Sekreterare:Fredrik Nilsson
Vice Sekreterare: Gotthard Pahmp
Kassör: Sigfrid Nilsson
Materialförvaltare: J. W. Sjöberg
Revisorer: Hugo Roth, John Braun


1913
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: John Braun
Sekreterare: Fredrik Nilsson
Vice Sekreterare: Eric Strand
Kassör: Sigfrid Nilsson
Materialförvaltare: Georg Bengtsson
Revisor: Hugo Roth


1914
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: John Braun
Sekreterare: Tage Johansson
Vice Sekreterare: Eric Strand
Kassör: Sigfrid Nilsson
Materialförvaltare: Georg Bengtsson
Revisorer: G. A Thornberg, Otto Nilsson, J. W. Sjöberg
Suppleanter: Fredrik Nilsson, Hugo Roth, Birger Mårtensson
Arkivarie: Gotthard Pahmp


1915
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: John Braun
Sekreterare: Tage Johansson
Vice Sekreterare: Eric Strand
Kassör: Sigfrid Nilsson
Materialförvaltare: Georg Bengtsson
Revisorer: G. A. Thornberg, Otto Nilsson, O. Hansson
Suppleanter: Fredrik Nilsson, Eric Sandberg
Arkivarie: Gotthard Pahmp


1916
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Eric Sandberg
Sekreterare: Tage Johansson
Vice Sekreterare: O. Hansson
Kassör: Sigfrid Nilsson
Materialförvaltare: Georg Bengtsson
Revisorer: Otto Nilsson, G. A. Thornberg
Suppleanter: Eric Strand, Gösta Sandberg
Arkivarie: Gotthard Pahmp


1917
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Eric Sandberg
Sekreterare: Tage Johansson
Vice Sekreterare: Otto Hansson
Kassör: Sigfrid Nilsson
Materialförvaltare: Georg Bengtsson
Revisorer: Otto Nilsson, G. A. Thornberg, C. G. Granström
Suppleanter: Eric Strand, Gösta Sandberg
Arkivarie: Gotthard Pahmp


1918
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Otto Hansson
Sekreterare: Tage Johansson
Vice Sekreterare: Carl Ström
Kassör: Sigfrid Nilsson
Materialförvaltare: Georg Bengtsson
Revisorer: Otto Nilsson, G. A. Thornberg, C. G. Granström
Suppleanter: Karl Karlsson
Arkivarie: Gotthard Pahmp


1919
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Otto Hansson
Sekreterare: Tage Johansson
Vice Sekreterare: Hjalmar Alm
Kassör: Sigfrid Nilsson
Materialförvaltare: Georg Bengtsson
Revisorer: Otto Nilsson, C. G. Granström, Gösta Malm
Suppleanter: Malte Göransson, Eric Strand, Nils Larsson
Arkivarie: Gotthard Pahmp


1920
Ordförande: John Pettersson
Vice Ordförande: Eric Strand
Sekreterare: Tage Johansson
Vice Sekreterare: Gustav Lindqvist
Kassör: Nils Larsson
Materialförvaltare: Nils Persson
Revisorer: Otto Nilsson, C. G. Granström, Henry Nilsson
Suppleanter: Gösta Carlsson, Georg Bengtsson, Gösta Malm
Arkivarie: Gotthard Pahmp


|