Ritat emblem från 1907I Helsingborgs Idrottsmuseums arkiv finns det ett gäng gamla anteckningsböcker som HIF:s mångåriga styrelsemedlem samt arkivarie, G. A. Pahmp, har skrivit. Anteckningsböckerna avhandlar till stor del resultat och laguppställningar och dessa anteckningar skulle senare utgöra grunden till de tre handskrivna böcker som G. A. Pahmp skulle komma att skriva.
Den allra första anteckningsboken, är från föreningens första år 1907. På den första sidan i denna anteckningsbok så hittar vi detta ritade emblem.
Det som gör emblemet intressant är att det är just G. A. Pahmp som har ritat det.
Det var nämligen just G. A Pahmp som fick i uppdrag att rita HIF:s första emblem


|