HIF:s första klubbemblemHistorik


Bara ett kort tag efter att Helsingborgs Idrottsförening grundades den 4e Juni 1907 så lyftes det önskemål om att anskaffa föreningen en sköld. 
Uppdraget gavs till arkivarien Axel Gotthard Pahmp som kort därefter presenterade sitt förslag för styrelsen. Pahmps sköld, som synes på bilderna ovan, godkändes och antogs som föreningens sköld och klubbmärke.
Vad det verkar användes skölden endast under knappt två år och redan 1909 antog HIF föreningens andra märke


Beskrivning


Färgerna

Mörkblått, svart och rött är färgerna i HIF:s första emblem.
Färgerna kan tyckas lite underliga då HIF vid tiden skölden skapades spelade i vita tröjor och blå byxor.
Färgerna har dock sin förklaring i att sköldens skapare, G.A Pahmp, innan HIF bildades tillhörde IF Svithiod (som i en sammanslagning med Stattena IF 1907 bildade HIF). Svithiods färger var nämligen röd&blå randig tröja och svarta strumpor.


Skölden

Skölden är en relativt vanlig sköldform och återfinns bland annat i diverse släktvapen, man har alltså utgått från en form på skölden som redan fanns och "kopierat" den rakt av.


Gripen

Man kan anta att man utgått från gripen som finns på Skånes landskapsvapen och att tanken är att den ska representera Skåne. Den skånska gripen kommer från början från Erik av Pommerns vapensköld som år 1437 började användas som Malmös stadsvapen, år 1660 blev det även Skånes landskapsvapen. 

Symbolik
Gripen är en mytologisk varelse som är till hälften lejon och till hälften örn.
I gripen kombineras lejonets styrka på jorden med örnens majestät i skyn. Den symboliserar vaksamhet, snabbhet och styrka.


Övre delen

Det råder inget tvivel om att det är Kärnan som i guld mot en mörkblå bakgrund avbildas i den övre delen av emblemet, det som syns runt om Kärnan är desto svårare att tolka. Efter att ha tittat på mänger av bilder på Kärnan från tidigt 1900-tal så är jag övertygad om att det ska föreställa grönska, alltså träd och buskar. Pahmp har helt enkelt ställt sig framför Kärnan och ritat av det han såg.


Undre delen

Inga större konstigheter här, föreningens "födelseår" skrivet i guld mot en röd bakgrund. 


Bandet

I bandet över skölden står "H.I.F." i guld mot en svart bakgrund.
Bandet är utformat som ett mellanting mellan vad man i heraldiken brukar kalla en "bjälke" (ett band som går vågrätt över skölden) och en "ginbalk" (ett band som går från den vänstra nederdelen snett över till den högra överdelen). 


Varianter

Klubbemblemet förekommer idag i diverse moderna varianter på bland annat kläder, pins, klistermärken osv. Nedan följer bilder på några av dessa varianter. 


|