Matchtröjan 1909-1911


1909 - HIFs matchtröjor blir röda.

I slutet av 1908 tillsätts en kommitté som skulle utarbeta förslag på ett nytt matchställ.
Den 22e januari 1909 presenterade kommittén tre olika förslag varav förslaget med röd tröja och blå byxor var det som föll styrelsen bäst i smaken med motiveringen att dessa färger förde tankarna till de båda moderföreningarna Stattena och Svithiod.
Svithiod spelade sitt sista år i rödblå randiga tröjor (se bild nedan), Stattena spelade i en helblå tröja med en röd sköld på bröstet (tyvärr verkar det inte finnas något bild på Stattenas tröja bevarad) Andratröjan

1910 spelade HIF mot Halmstad IF som också hade röda tröja, enligt boken "Hälsingborgs Idrottsförening 1907-1947" så lyckades man "skrapa ihop" ett gäng randiga tröjor, denna randiga tröja bör alltså inte ses som en officiell andratröja, men faktum är att den användes vid fler tillfällen än ovan nämnd match.
Den randiga matchtröjan som lånades tillhörde nämligen HIF:s reservlag.
HIF:s reservlag bestod nämligen till stor del av spelare från Stattena BK (inte att förväxla med Stattena IF som var en av klubbarna som bildade HIF) som hade uppgått i HIF under 1910.
De randiga tröjorna var alltså från början Stattena BK:s, men fick under en kort period även agera andratröja för HIF.

Redan året efter börjar även reservlaget att istället använda den röda matchtröjan. Den randiga modellen används dock av HIF:s juniorlag fram till 1916.


1907-1908 - Läs vidare1912-1966|