Matchtröjan 1907-1909


HIF:s första matchtröja

HIF - 1907 (med färgfilter)
HIF - 1907 (med färgfilter)

När HIF år 1907 grundas beslutas att laget skall spela i vita tröjor.
Anledningen till färgvalet finns inte angivet men en iakttagelse är att HIF:s båda moderföreningar, Stattena (Svea) och Svithiod, båda hade vita tröjor sina första år.   


Vid HIF:s hundraårsjubileum, 2007, släppte HIF en "replika" av den första matchtröjan, dock med HIF:s klubbmärke, puma märket och dylikt som tillägg. 
Modellen på tröjan är dock inte särskilt lik originalet som hade ett mer skjortliknande utseende.


Första "andratröjan"(?)
Vid denna tid var "andratröja" knappast något vedertaget begrepp. Det hände dock att man mötte lag med samma tröjfärg, vilken ledde till att man på ett eller annat sätt fick bära andra matchtröjor än klubbens ordinarie.
Det första spåret av att HIF använder en annan tröja än sin ordinarie är från G.A Pahmps bok "HIF:s Historia 1907-1918" Band 1/3.
När HIF den 26 juli 1908 möter det danska laget KFUM Boldklubb från Köpenhamn så verkar det som att HIF fick använda en blå matchtröja istället för sina vita ordinarie. Det som tyder på att ett annan än den ordinarie matchtröjan användes är en bild som G.A Pahmp ritat, på den ritade bilden syns HIF klädda i blå matchtröjor med ett diagonalt rött sträck över.
Det skulle kunna vara Stattena IF:s matchtröjor som vid sammanslagningen med Svithiod beskrivs som "blå med en på bröstet anbragt röd sköld med föreningens initialer". 


Läs vidare - 1909-1911|