Klubbnål från ca: 1915En feltolkad klubbnål
En av de mest förekommande missuppfattningar kring HIF:s klubbemblems historia är att detta märke, som egentligen är en klubbnål, har varit ett officiellt klubbemblem för HIF. Det stämmer inte. Detta märke var en klubbnål som förekom under tiden som Helsingborgs stadsvapen var HIF:s klubbemblem (HIF:s tredje emblem), att man i klubbnålen lagt till föreningens namn och årtal är helt enkelt för att kunna särskilja klubbnålen från andra föreningar, kommunala myndigheter och företag som också använde sig av stadens symbol.
Just denna typ av runda nålmärken, där man har sitt emblem i mitten och föreningsnamn runt om var en vanligt förekommande design under denna tidsperiod.
En annan missuppfattning angående detta märke är att det skulle vara så pass gammalt som från 1908. Det finns främst två anledningar till att detta nålmärke inte gjordes så pass tidigt.
Den första anledningen är stavningen "Hälsingborg". Fram tills 1912 stavades Helsingborg med "e" och inte med "ä".
1971 bytte staden tillbaka till stavning med "e".
Det ska dock tilläggas att det finns sammanhang där Helsingborg stavades med "ä" även innan 1912.
Den andra anledningen är att bilden på slottet i mitten, alltså Helsingborgs stadsvapen, blev officiell symbol för Helsingborg först 1915, det är osannolikt att HIF använde sig av symbolen före staden.
Även om HIF mot förmodan använde sig av bilden från stadsvapnet innan det blev officiellt stadsvapen för Helsingborg 1915 så är det osannolikt att det skedde under den tidsperiod som påstås. Det var nämligen så att pergamentbrevet med vaxsigillet hittades av Oscar Trapp när han sökte i Köpenhamns riksarkiv på 1910-talet, i en artikel i Helsingborgs dagblad den 2 mars 2017 så kan man läsa följande:
"På 1910-talet tyckte den historieintresserade riksdagsmannen och konsuln Oscar Trapp att en stad med en så lång historia som Helsingborg borde ha ett passande stadsvapen. Han åkte till Rigsarkivet i Köpenhamn där han hittade ett sigill som använts av Helsingborg 1468."
Detta bekräftas även av andra historia källor.


|