Podcast

HIF:arens Arkiv1. Stattena och Svithiod

I första avsnittet av HIF:arens arkiv presenteras de gamla klubbarna Stattena IF och IF Svithiod, alltså de två klubbarna som 1907 skulle slå sig samman och bilda Helsingborgs IF.

Bildstöd:|