Tröjnummer-arkivet

Vem bar vilket nummer vilken säsong? Säsongen 1987

Tröjnummer
1.
Stefan Karlsson     
2.
Dan Hedin     
3.
Niklas Nihlén     
4.
Urban Stoltz     
5.
Sven Johansson     
6.
Ismet Crnalic     
7.
Niklas Nilsson     
8.
Cyril Finnberg     
9.
Lino Boriero     
10.
Lars Möller     
11.
Rickard Strömbeck     
12.
Piter Esberg     
13.
Mats Nihlén     
14. 
Lars-Ingvar Svensson
15.
Magnus Nilsson     
16.
Nicklas Anderek     
17.
Håkan Nordkvist     
18.
Ulf Palmgren     
21.
Anders Lilja     
23.
Ronny Norell     
24.
Niklas Fredriksson     


|