Tröjnummer-arkivet

Vem bar vilket nummer vilken säsong? Säsongen 1966

Tröjnummer
1.
Jan Hallberg     
2.
Rolf Norell     
3.
Hans Selander     
4. 
Nils-Erik Persson | Lars-Erik Ahlberg | Leif Rubin
5.
Ingemar Nilsson     
6. 
Lars-Erik Ahlberg |  Nils-Erik Persson
7.
Göran Prytz     
8.
Matts Johansson | Lars-Erik Ahlberg  
9.
Ingvar Persson     
10.
Arne Friberg     
11.
Leif Rubin | Sune Jönsson    
12. 
Lars-Ove Nilsson | Lars Andersson


|