Monogram från 1909
Detta monogram finns i HIF:s medlemsbok från 1909.
Monogrammet dyker mig veterligen inte upp någon annanstans än just i HIF:s medlemsbok.
Skaparen är okänd och den tillgängliga informationen om monogrammet är dessvärre mycket liten.
Bilderna ovan där "H-I-F" stavas i monogrammet är min egen tolkning av det.


|