Podcast

HIF:arens Arkiv9. HIF-marschen

Vi presenterar det äldsta stycke HIF-musik som någonsin producerats.
Nämligen HIF-marschen som kan datera sina anor till 1914 och vi vågar nästan garantera att endast ett fåtal nu levande hört detta musikstycke tidigare.

Bildstöd:|