Erik Mattsson - HIF:s första ordförande


HIF:s första ordförande
De flesta HIF:are har hört talas om HIF:s andra ordförande, John "Bill" Pettersson och hans makalösa gärningar för vår klubb. John "Bill" Pettersson nämns med all rätta i alla skrifter om HIF.
Men vad vet du egentligen om HIF:s allra första ordförande, Erik Mattsson?
Han var visserligen endast ordförande under föreningens första år, alltså 1907. Men är det inte lite märkligt, att HIF:s förste ordförande aldrig varit mer än ett namn i en lista med föreningens ordförande genom historien.
Inte ett ord finns om honom att finna i varken någon av HIF:s jubileumsskrifter eller i HIF:s medlemstidning som gavs ut i nästan 80 år.

Vem var egentligen Erik Mattsson? Han som var med och bildade världens vackraste förening men som året efter försvinner ur HIF:s historia för att aldrig dyka upp igen.
Första gången någon skriver om Erik Mattsson är alltså nu, 113 år senare.

Erik Mattsson valdes alltså till HIF:s första ordförande vid föreningens första möte den 4 juni 1907. Anledningen att just Erik Mattsson blev vald var han att vid tillfället var ordförande i IF Svithiod (som via en sammanslagning med Stattena IF bildade HIF). 


Ordförande i IF Svithiod

Den 9 oktober 1904 står Erik Mattsson för första gången som ordförande i IF Svithiod, en position som han behåller fram till sammanslagningen med Stattena IF.
Noterbart är att så vitt protokollen visar så väljs Erik Mattsson till ordförande utan att tidigare varit medlem i klubben. 


Ordförande i Helsingborgs IF

Den 4 juni 1907 väljs Erik Mattsson som HIF:s första ordförande, tyvärr är protokollet från detta möte åtminstone för tillfället försvunna.
Men att Erik Mattsson valdes till HIF:s första ordförande råder det inget tvivel om och kan bekräftas i G.A Pahmps böcker och anteckningar. 


Idrottsförbundet Olympias styrelse

Den 27 juni 1907 hålls ett möte mellan Helsingborgs IF, IS Göta och IFK Helsingborg, det beslutas att "befordra ett enigt och solidariskt samarbete och att i öfrigt, såväl inåt som utåt, verka för en sund utveckling af idrotten inom samhället"
Erik Mattsson väljs tillsammans med Tage Johansson och Hugo Roth in som representanter för Helsingborgs IF i styrelsen för IF Olympia. Erik Mattssons roll i IF Olympia blir som en av fyra "tillsyningsmän för idrottsplatsen Olympia". 


Vad hände 1908?
År 1908 väljs John "Bill" Pettersson som ordförande i Helsingborgs IF. Erik Mattsson som 1907 var ordförande syns inte till i styrelsen över huvud taget. Han försvinner här helt ur föreningens historia och nämns aldrig igen, varför?
Exakt vad som hände, om det ens hände något är såklart svårt att svara på, speciellt när de första styrelseprotokollen inte finns tillgängliga.


En möjlig anledning?

Även om Erik Mattsson år 1908 inte är med i HIF:s styrelse så sitter han faktiskt kvar som representant i IF Olympia. I början av 1908 uppstår dock en konflikt angående "förbundsmedlemmars fria tillträde till idrottsplatsen vid täflingar" och Erik Mattsson tillsammans med resten av IF Olympias styrelse avgår. Kanske är konflikten orsaken till att Erik Mattsson försvinner ur HIF:s historia? 


Vem var Erik Mattsson

Eftersom det enda som fanns att gå på var hans namn så krävdes det en del "forskning" för att reda ut vem han egentligen var.
Lyckligtvis fanns det inte allt för många Erik Mattsson i Helsingborg vid denna tid och jag anade ganska så snabb att det rörde sig om en man vid namn "Erik Baldvin Mattsson".
När jag senare även fann att hans bror, Yngve Mattsson, varit med och grundat IF Svithiod och var kubbens första kassör så kändes saken klar. Det visade sig även att en tredje bror, Fritz Mattsson, också var omnämnd i IF Svithiods protokoll. Han sökte inträde i klubben vid dess start men fick avslag på grund av låg ålder (året efter tilläts han bli medlem).


Erik Baldvin Mattsson

Erik Baldvin Mattsson föddes den 14e april 1884 i Helsingborg stadsförsamling. Hans föräldrar var Maria Svensson och Magnus Mattsson. Erik Baldvin var andra barnet i en syskonskara som så småningom skulle bli sju.  


Erik Mattson växte upp med sin familj i Kvarteret Barck i centrala Helsingborg.  


1901 flyttar Erik Mattsson till Visby för att bli lärling till en tapetserare (som i huvudsak jobbade med att klä om och restaurera möbler)


1903 är han färdig med sin lärlingstid och flyttar hem till Helsingborg igen. 


Den 10 juli 1910 gifter sig Erik Mattsson med Klara Charlotta Lindberg, paret får 6 barn. 


Erik Mattsson bor med fru och sex barn på Kvarteret Hjorten i Helsingborg.


Erik Mattsson bor sedermera kvar i Helsingborg och jobbar som tapetserare fram till sin död 13 oktober 1948 då han drabbas av hjärnblödning efter ett fall. 


Källor:
Kyrkböcker Helsingborgs stadsförsamling (Maria) 1884-1948
HIF:s Historia 1907-1918 (G. A Pahmp, 1918)
Medlemstidningen & Matchprogrammet "HIFaren" (Helsingborgs Idrottsförening, 1918-1996)
Hälsingborgs idrottsförening 1907-1947 (Helsingborgs Idrottsförening, 1947) 
Idrottsförbundet Olympia 1907-1917 (Idrottsförbundet Olympia, 1918)

|